15 Minuten stad

3D Illustraties van een vieze en duurzame stad

In opdracht van de Fietsersbond heb ik een aantal illustraties gemaakt. De illustraties laten het contrast zien tussen een hectische stad, gericht op autoverkeer, en een “15 minuten stad” waarin werk, wonen en recreatie harmonieus samenkomen.

In de traditionele stad wordt het stadsbeeld bepaald door asfalt, druk autoverkeer, talloze verkeersborden en stoplichten. Er is geen rekening gehouden met fietsers of voetgangers wat leidt tot irritaties en gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast moeten mensen moeten grote afstanden afleggen om voorzieningen te bereiken.

In de moderne “15 minuten stad” zijn werk, wonen en plezier geïntegreerd. Daarnaast zijn alle voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar. Hierdoor worden auto’s in de stad overbodig maakt het asfalt plaats voor groene parkjes waarin veel ruimte is voor mens en dier en levendig wandel- en fietsverkeer. Dit draagt bij aan een verminderde stress en een hogere mate van geluk onder de bewoners.

De illustraties zijn gepubliceerd in het magazine “de vogelvrije fietser” van de fietsersbond als onderdeel van een artikel dat het concept van de “15 minuten stad” uitlegt.

3D Illustratie vieze oude stad met veel verkeer en weinig groen.3D Illustratie duurzame groene stad